v1.0.1

Zaujali sme Vás?
Zobraziť kontaktné údaje
  Dátum dokončenia: 10.04.2015
Update modulu
Companies Evidencia pracovného zaradenia, faktorov práce a osobitných predpisov.
Examinations Upravená časť modulu, ktorá pracuje s posudkami. Posudkoví lekári vypĺňajú iba záver posudku.